bjarnebekker

Fantastisk interesse for SvendborgHistorier 35.683 sidevisninger i julemåneden

87.738 sidevisninger fra 18.677 besøg

Brugeraktivitet fra morgen til midnat

Top-25: Af gruppemedlemmer i 56 lande er her de mest aktive

I juleugen så 3.351 brugere på 35.683 sider

Tirsdag og lørdag er der flest brugere på SvendborgHistorie

Luftbillede-gasværket.png

Fortællinger3

Load More

,

Fortællinger og »Havfruerejsen«

Fortællinger

Fortællinger er en form for webdoc, der også benævnes som longreads.
Men her på SvendborgHistorier må de gerne være mere personlige. Eksempelvis den, hvor jeg fortæller om det første af min tilværelses mange møder med døden
– som journalist og i privatsfæren.
»Én god dag at dø«

Følg med i havfruerejsen
www.havfruespringvandet.dk

,

Vil du være Svendborgs officielle ambassadør?

På fem år er gruppen SvendborgHistorier blevet ikke alene

byens fælles hukommelse

men også en eminent, interaktiv udgave af et moderne, byhistorisk arkiv med mere end 8000 medlemmer, fordelt over hele verden.

Bogstavelig talt er der i 30 lande mere end to gruppemedlemmer fra Svendborg.
Tæller vi de lande med, hvor der kun bor et enkelt medlem af
SvendborgHistorier, har gruppen på fem år skabt ambassadører i 55 lande.
Her er en  håndfuld svendborgensere i det fremmede:

ISRAEL

WISCONSIN, USA

KURT NIELSEN • TASMANIEN

GRØNLAND

TOM S. CHRISTENSEN • VIENTIANE, LAOS
ONTARIO, CANADA

Danmark topper naturligvis med 7.558 medlemmer, men ellers er der i den opgørelse, Facebook foretager, tankevækkende læsning. I en tid, hvor Iran immer er i mediernes fokus, kan det udledes, at der bor fire gruppemedlemmer i det land, mange elsker at hade. Du kan selv kigge ambassadørlisten herunder igennem. Måske har du venner i de pågældende lande. Måske er du selv en af den gamle købstads venner.

SvendborgHistorier vil i 2019 skabe et internationalt ambassadørkorps for Svendborg og Det sydfynske Øhav.
I januar kontakter vi alle svendborgensere i fremmede land med opfordring til at melde sig ind i »Svendborg Hjemstavnsforening af 2019«.

Ambassadører tilbydes et skilt i aluminium, så de kan fortælle, at
her bor en svendborgenser.

Med Svendborghilsen
bjarne@bekker.dk

– og her er Facebooks liste over lande med Svendborgs ambassadører.

Sektion 1

SvendborgHistorier på Nettet opdeles i flere sektioner for at skabe overskuelighed. Foreløbig har jeg valgt denne struktur. Men der kommer flere nyskabelser i 2019.

FAMILIENYT • FORTÆLLINGER • FILM • SEKTION 1 • SEKTION 2 • WEBDOC

Havfrueforeningen

»Foreningen til genskabelse af Havfruespringvandet« er stiftet torsdag den 1. februar 2018. Det korte navn er »Havfrueforeningen«. Foreningens formål er at skaffe midler til reetablering af konsul Wessels gave til Svendborg Kommune. Det sker ved i første omgang at ansøge byrådet om tilladelse til at genskabe springvandet i dets oprindelige form. Ansøgningen følges af et tilsagn om, at »Havfrueforeningen« og Facebookgruppen SvendborgHistorier skaffer de nødvendige midler til flytningen fra den nuværende, uheldige placering.

På vegne af »Havfrueforeningen«
1. februar 2018
Bjarne Bekker, formand.

I det år, der snart er gået siden stiftelsen, har vi holdt generalforsamling. valgt bestyrelse og tilrettelagt en folkeindsamling, der starter onsdag den 9. januar 2019. Se mere om genrejsningen og den imponerende donation på 100.000 fra Fynske Bank på
www.havfruespringvandet.dk

Den glemte fortælling

Århundreders bynære badestrand

Da Svendborg i 2016 trak i festtøjet og hyldede sin bro, var der en overset fortælling om Færgekiosken. Men nu er den på vej i tasterne.

Var det en ventesal eller måske en færgekiosk? Bygningen på molen ud for Vindebyfærgernes »hvileplads« er ikke med på mange billeder. Men her er den markant. Der er helt givet mange svendborgensere, der kender svaret på dette og andre spørgsmål: Var der benzintanke ud for den nuværende Færgekiosken? Hvornår blev de indhegnede badeanstalter nedlagt? Hvornår lukkede mejeriet på Tuxensvej? Nogen her, der har arbejdet på mejeriet?

Må jeg invitere dig med på en tur i billedet herunder, formentlig tilbage til 20’erne eller 30’erne. Øverst ses Baagøe & Ribers Trælast, som i dag, torsdag den 24. november, er solgt af niende generation i trælastdynastiet, Ulla og Hans Jørgen Riber. Køber er Svendborgs storinvestor, Erik Skjærbæk.
Gå en tur ned ad Kullinggade forbi Svendborg Gasværk, Tuxens Mejeri og de to badeanstalter til Vindebyfærgernes leje.
Om haven på det tidspunkt tilhørte mejeriet eller Færgeaarden, er for så vidt underordnet. Men Færgekiosken er ikke opført, og kunderne, der kommer med færgerne fra Taasinge, betjenes af den lille kiosk med billetsalg og en mindre ventesal. Den anes kort i billedets bund, men ses på en af de tre kortfilm. Endnu sejler dampfærgen Fritz Juel. Du kan fornemme stemningen på filmene herunder.

 

Den røde skibsreders datter er død

»Kære Bjarne. Du spørger, hvordan jeg har det?
Ja, der er nu ikke noget at prale af.
Jeg er faktisk ved at blive dement.
Jeg er åben omkring det, ligesom jeg ville
være åben om en kræftsygdom.
Forskellen er den samme, udover at demens er tabu…«.
De allerkjærligste hilsner fra Lise.

 

Sådan skrev Lise Lauritzen Loft søndag den 18. november. I aftes, fredag den 28. december, modtog jeg den triste og aldeles uventede meddelelse om, at Lise var død. Vi fik et herligt, åbenhjertigt forhold da jeg lavede research til bogen »Sømand af Kogtved«. Ad flere omgange besøgte jeg Lise i hendes hjem i Hellerup og i det omfattende familiearkiv i Lauritzen-villaen ved Strandvejen.

Lise var bramfri som få, og der faldt mange overraskende replikker om hendes ungdom i Kogtved og Svendborg. Når øjnene glimtede over brillerne, og smilebåndet trak om mod ørerne, blev myterne om dansepigerne på Lauritzens Søfartsskole nuværende:

Bjarne! Mine hofter er slidte. Men de har også roteret meget

med alle de elskere, jeg har haft 😉

Da bogen om Lauritsenslægtens livsværk var færdig, besøgte Lise mig nogle gange hjemme i Skårupøre – og på hjørnet af Frederiksgade og Jessens Mole. Her havde jeg i fem måneder fået lov at leje det tidligere hovedkvarter for Sydfynske Dampskibs Selskab. Det skete på opfordring af Lise. Hun sagde bramfrit, som altid:

»Det er ufattelig dumt af Svendborg, at man ikke har et søfartsmuseum.

I min familie lodsede vi 9000 vordende søfolk gennem uddannelserne ude i Kogtved.
At A. P. Møllers navn også er uløseligt forbundet med Svendborg, er vel verdens mindst bevarede hemmelighed!«.
Det tidligere hovedkvarter for SFDS imponerede Lise. Hun kom der som ung pige med sin far og som voksen i forskellige forhandlinger om maritime uddannelsesforhold.

Lise var ofte i centrum i den store familie. Her under et togt ved Kogtved i 1950’erne.

Den dag, vi hejste Lauritzenflaget side om side med SFDS-flaget, fik Lise tårer i øjnene:
»Nu tror jeg alligevel, vi har lagt grunden til Svendborg Søfartsmuseum…«.

Efter branden på Skarø i 1942 sad skibsreder Knud Lauritzen i flere uger og hjalp med at rense mursten. Det billede fascinere mig og var starten på min interesse for rederiet og dynastiet fra Esbjerg.

Sammen med Lise og andre maritime venner stiftede vi selskabet »Svendborg Søfartsmuseun af 2012« og troede, at nu ville byen få det maritime museum, den fortjente – og næsten havde krav på. Mente skibsrederdatteren – stadig med stor indflydelse i rederikredse.
Men sådan skulle det ikke gå. Selvom planerne konkretiseres, da Jakob Kjøller sejlede sin gamle SFDS-færge »Egeskov« til Svendborg som et led i museumsplanerne, drev tankerne rundt i modvind. De blev definitivt skudt i sænk af de forvaltninger, der ifølge Lise Lauritzens Loft’s opfattelse, styrer det politiske liv i den gamle søfartsby.
»Egeskov« blev tilbudt byrådet som en slags fødselsdagsgave til Frederiksøen, hvor hun blev bygget i 1937. Under dæk kunne der være færgemuseum i de totalt ombyggede lokaliteter – og »Egeskov« kunne ligge sammen med »Caroline S« ved en slags stålskibskaj overfor træskibsbroerne. Museuumschef Esben Hedegaard og Museet for Lystsejlads anbefalede planerne – men forgæves.


Her anløber Jakob Kjøller med sit veteranskibskib. To år efter forlod han Svendborg igen – efter talrige beskyldninger om, at »Egeskov« var en husbåd. Til trods for, at familien havde både en kolonihavegrund med bolig og en lejlighed i midtbyen.
Jakob Kjøllers virksomhed fremstiller avancerede 3D-animationer for blandt andet Mærsk Drilling – og så har han selvfølgelig søsat sin færge på Svendborgsund 😉

Man torpederer fortiden

»Man torpederer fortidens stolthed med planer om en såkaldt bolighavn!«.
Lise skrev i sin mail i november, at hun var ved at blive dement. Men der var skarphed i stemmen i den sidste samtale, jeg havde med hende:

»Hvor er det trist, at man ikke kunne se, at både Lauritzen-Fonden og Mærsk’s Familiefond stod klar i kulissen med midler til et søfartsmuseum. Godt, min far og Møller ikke oplever søfartslivet blive agterudsejlet af boligblokke på kajerne…«.

Æret være dit minde, Lise.
Det var et af mit livs højdepunkter at møde dig og fortælle slægtens betydning for søfart i tre generationer.

Du elskede at berette om din far, der blev kaldt »den røde skibsreder«. At du selv var politisk rød livet igennem holdt til det sidste, selvom du også blev grøn – som medstifter af »Alternativet« 😉

Lise Lauritzen Loft døde efter en hjerneblødning. Alt håb var ude – og efter Lises eget ønske skulle hendes hjerte selv bestemme, hvornår hun skulle herfra. Og det blev så nu.

Bisættelsen sker fra Hellerup Kirke lørdag den 5. januar 2019 kl. 11.00 med efterfølgende mindesammenkomst Skovridderkroen.

Bjarne Bekker, 29. december 2018