HAVFRUEFORENINGEN

»Foreningen til genskabelse af Havfruespringvandet« er stiftet torsdag den 1. februar 2018. Det korte navn er »Havfrueforeningen«. Foreningens formål er at skaffe midler til reetablering af konsul Wessels gave til Svendborg Kommune. Det sker ved i første omgang at ansøge byrådet om tilladelse til at genskabe springvandet i dets oprindelige form. Ansøgningen følges af et tilsagn om, at »Havfrueforeningen« og Facebookgruppen SvendborgHistorier skaffer de nødvendige midler til flytningen fra den nuværende, uheldige placering.

På vegne af »Havfrueforeningen«
Bjarne Bekker, formand.